امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


آیا زنان خانه دار می توانند بیمه شوند؟
3 آبان 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
زنان خانه دار می توانند در قالب بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گیرند و از کمک دو درصدی حق بیمه دولت برخوردار شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا، به نقل از باشگاه خبرنگاران، از گذشته تا به امروز تغییرات گسترده ای در تفکرات مردم درخصوص فعالیت اجتماعی و تحصیلات زنان به وجود آمده است چرا که در گذشته بانوان موظف بودند پس از ازدواج در خانه مانده و به نوعی خانه داری کنند اما رفته رفته و گذر زمان این مسأله تغییر کرد و بسیاری از زنان البته به درخواست خود و رضایت خانواده به انجام کارهایی خارج از منزل مشغول شدند و درواقع از تحصیلات عالیه و مهارتهایشان در جهت رشد موقعیت اجتماعی خود استفاده کردند و درواقع به نوعی آینده خود را با داشتن اندکی سرمایه بیمه کنند. اما این مساله تنها به گروه خاصی از زنان اختصاص پیدا کرد و برخی دیگر از آن ها در خانه مانده و در واقع خانه داری را انتخاب کردند هرچند این بانوان نیز می توانند بدون داشتن شغل و کارفرما از قانون بیمه مشاغل آزاد استفاده کنند.

بیمه مشاغل آزاد چیست؟

بیمه مشاغل آزاد در واقع همه ی صاحبان حرفه ومشاغل ازاد(افرادیکه دراستخدام کارفرما نبوده و درمقابل کارحقوق یا دستمزدی ازکارفرما دریافت نمی کنند)مانند افراد صنفی و بازرگان واشخاص حقیقی صاحب صنعت و … که به هر علتی ازعلتهای مندرج درقانون بیمه های اجتماعی ازردیف بیمه شدگان خارج شده یابشوند می توانند بیمه خود رابصورت اختیاری ادامه دهند که البته در میان زنان خانه دار نیز می توانند از این نوع بیمه استفاده و به نوعی بدون داشتن کارفرما خود را بیمه کنند.

سیروس نصیری مدیرکل أمور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه زنان خانه دار می گوید:براساس آخرین آمار خرداد سال ٩۴ ، در حال حاضر ۲۷ هزار و ۴۱ زن خانه دار در بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفتند که درمان را هم انتخاب کرده اند و همچنین ۴۶ هزار و ۵۴۵ زن خانه دار نیز بدون درمان تحت پوشش قرار گرفتند.

در قرارداد بیمه های مشاغل آزاد بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی وجود دارد که به طور دلخواه می توانند آنها را انتخاب و براساس آن حق بیمه پرداخت کنند.

این زنان۱۲درصد برای بازنشستگی، ۱۴درصد بازنشستگی و فوت و ۱۸ درصد بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی باید حق بیمه پرداخت کنند که در نهایت علاوه بر حق بیمه عنوان شده، دو درصد نیز دولت به عنوان حق بیمه به هر کدام از آنها کمک می کند.

همچنین بیش از ۶۶ هزار و ۲۱۴ زن خانه داری که شغلی ندارند و صرفا خانه دار هستند این زنان خود قرار داد بسته اند و از هیچ کمکی به جز دو درصد حق بیمه دولت برخوردار نیستند و مابقی حق بیمه را خودشان پرداخت می کنند.

گفتنی است بانوانی که دارای حرفه و شغلی نمی باشند بهتر است از این نوع بیمه استفاده و خود را تحت پوشش آن قرار دهند.

  کد مطلب: 8694