امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


پنج شنبه ها با شهدای هریس

مروری برخاطرات شهید علی سلمانی اصل هریس
22 مرداد 1394
Print This Post Print This Post ۳ نظر ۳ نظر
اوخیلی درستکار بود اگر زیر پایش پراز طلا بود و علی نیازمند می شد هیچ توجهی نمی کرد.

حاج سیفعلی سلمانی اصل پدر بزرگوار شهید علی سلمانی اصل وقتی که می خواهداز خاطرات شهید علی باما سخن بگوید چشمانش پراز اشک می شود ودر حالیکه بغضگلویش راگرفته می گوید:علی پسر خیلی خوبی بود و من به او خیلی علاقه داشتم بخاطر اخلاق ورفتار خوبی که اوباماداشت .

اوخیلی درستکار بود اگرزیر پایش پراز طلا بود وعلی نیازمند می شد هیچ توجهی نمی کردو فردی قانع بود همیشه در مسجد و نماز بود تا جوانی در کارهای بنده به من کمک می کرد وبعد که بزرگ شد تشکیل خانواده دادبه خاطر علاقه ای که به اهل خانه داشت خیلی سخت کوشی می کرد در خاطرم هست که پس از تشکیل خانواده از ما جدا شده بودند که یک روز دیدم خیلی اینور وآنور میرود وکلافه است برای تهیه وسایل مورد نیاز اولیه در تکاپو بود ومن با شوخی گفتم:زیاد غم نخور خداکریم است اموراتتان درست می شود انشاءالله .چون این حرفها راشنیدلبخندی زد ورفت.

اودر زمان شاه ظالم به خدمت سربازی رفت که مصادف شد با اول انقلاب وتظاهرات مردم . یک روز دیدم علی فرار کرد و آمده چون علت را پرسیدم در جواب گفت :که من نمی توانستم مردم هموطن خودرا که شاه دستور داده بکشم و من وبرادرم آنوقت خیلی ترسیدیم و فکر کردیم اگر او راب گیرند می کشند ولی الحمدلله انقلاب به پیروزی رسید وبعداز انقلاب دوباره به سربازی رفت ودر جبهه تکاور بود وخیلی نترس و شجاع بود ودر کارهای سخت در جبهه فداکاری می کرد

یکی از همرزمانش تعریف می کرد که در یکموقع دشمن به ما پاتک زد و غافلگیر شدیم ونزدیک بود که شکست بخوریم که یک وقت دیدیم شهید علی مسلسلی رابرداشت ودر سنگری کمین کرد وهمه شان را تارومار کرد وما رانجات داد.

علی در جبهه آنقدر منقلب شده بود که همیشه از امام وانقلاب تعریف میکرد و می گفت:باید در مقابل دشمنان از کشور وانقلاب دفاع کرد وآخرهم به شهادت رسید و تنها یادگار او که یک دختر است باقی مانده است.

  کد مطلب: 5156  
آشنا

ما ادامه دهنده شهیدان والا مقام شهرمان هسنیم تا پای جان …..
برای شادی روح بلندشان صلوات
اللهم صلی الی محمد وال محمد

سلمانی

امیدوارم روحش شاد باشد و در ارامش زندگی ابدی خود را ادامه دهد….

ناشناس

عالی بود انشا الله که قدر شهدای هریس را بدانیم و از تهمت و ناروا زدن به آنان خودداری کنیم ، زیرا اینان خط شکنان گردانهای خط شکن لشگر عاشورایند و چیزی کمتر از شهادت لایقشان نیست.بیایید شهدایمان را بهتر بشناسیم.