امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


هرگز یک خبرنگار را تهدید نکن !
21 مرداد 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
خبرنگاری شغل باشد یا نباشد، برای خیلی ها عشق است. از آن عشق هایی که باید در آن بود و تجربه اش کرد و زندگی کرد تا درکش کنی.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا  به نقل از مرند خبر،باید لمس کنی فهمیدن درد مردم را تا به عشقی بودن شغل خبرنگار پی ببری. باید مفهوم نگاه های منتظر و امیدوار را بشناسی تا از رسالت خبرنگار با خبر شوی.

آقای مسئول ، شما دوست دارید خبرنگار باب میل شما خبر بنگارد و در راستای سیاست دولت مطبوع شما قلم فرسایی کند !!! شما خبرنگار نمی خواهید ، شما خبربیار می خواهید!

آقای مسئول  اگر خبرنگاران وارد جایی بشوند همه دست‌و‌پایشان را جمع می‌کنند تا مبادا چیزی بگویند یا کاری کنند که سوژه دست خبرنگار بدهند و مایه دردسر شود.

آقای مسئول ، هرگز یک خبرنگار را تهدید نکن ! ( هرگز یک ایرانی را تهدید نکن ) چون خبرنگار چیزی برای از دست دادن ندارد ، ولی در مقابل حضرتعالی خیلی چیزها برای از دست دادن داری که یکی از آن چیزهای مهم ” میز ریاست ” هست ! و من بخوبی می دانم برای بدست آوردنش چه خون و دلها خورده ای … آنوقت که میز ریاست را از دست دهی… دیگر همه چیز تمام خواهد شد.

آقای مسئول خبرنگار از مردم  و برای مردم است که به عنوان زبان گویای مردم، سینه سپر می کنند تا هر آنچه که مسئولین نمی یبینند و نمی شوند به گوش و چشم آنها برسانند.

آقای مسئول ، به جای تهدید تلفنی و پیامکی ، با جوابیه ای کتبی از عملکرد خویش دفاع کن و قضاوت را به مردم بسپار ، چرا که مردم قضاوتی عادلانه خواهند داشت .

امروز، خیلی اتفاق‌ها در عالم خبرنگاری افتاده است. خبرنگار، خبرنگار است. سختی می‌کشد. امنیت شغلی ندارد، شاید خیلی‌ اوقات با کمترین مزایای شغلی می‌سازد، گاه‌گاه تهدید می شود ، چوب می‌خورد، آب خنک می خوردو …  اما خبرنگار است. دیده می‌شود. شنیده می‌شود، اثر می‌گذارد و..

. دوران ندیدن و نشنیدن خبرنگار گذشت. دوران خبربیاری گذشت. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. مطبوعات و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران امروز مرند به واقعیتی بزرگ بدل شده‌اند که اگرچه با مصایب بسیار، اما خود را تحمیل کرده و شناسانده‌اند و پا سفت کرده‌اند. صبر و شکیبشان به‌بار نشسته است و قد می‌کشند و بارورتر می‌شوند.

در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، عرصه خبر با وجود پیشرفت تکنولوژی و فن اوری های ارتباطی همواره نیازمند خبرنگاران است تا امر اطلاع رسانی صریح، دقیق و سریع صورت گیرد. بنابراین خبرنگاری رسالت بزرگی است. رسالتی که با درامد کم، خطرات بسیار، نداشتن بیمه، نداشتن امنیت شغلی و…سهیم است.

  کد مطلب: 5135