امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


نقش اخلاق در زندگی مشترک
5 مرداد 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.

وبلاگ بچه های مسجد الزهراء – فردیس کرج نوشت:

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند.
جواب داد: اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک = ۱

اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم =۱۰

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک می گذاریم = ۱۰۰

اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک می گذاریم = ۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به
تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

  کد مطلب: 4388