امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


بسته تقدیری بد بو!+کارتون
6 تیر 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
جمعی از مدیران وزارت ارشاد از کتاب زندگی عضو کلوب صهیونیستی روتاری رونمایی می‌کنند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا،به نقل از سرویس چندرسانه ای شبکه اطلاع رسانی راه دانا مرتضی نوریانی از اعضای کلوب صهیونیستی روتاری بود که در مراسمی قرار است امروز از کتاب زندگی او به عنوان یک خادم فرهنگی در عرصه چاپ رونمایی شود. روتاری، نام سازمانی بود که به عنوان بازوی اقتصادی صهیونیسم جهانی فعالیت می کرد. این سازمان، یکی از مولودهای کودتای ۲۸ مرداد در دوران پهلوی دوم محسوب می شود. روتاری در آن دوران سعی داشت با جمع‌آوری سرمایه‌داران وابسته به کانون های صهیونیستی به نوعی مراکز اقتصادی و تولیدی را در انحصار خود درآورد. طرح اصلی کلوب های روتاری ، علاوه بر متشکل نمودن زنجیره ای سرمایه‌داران یادشده و کانالیزه کردن سرمایه های آنان ، خارج نمودن منابع مالی و اقتصادی ایران و سرازیر کردن آن به بانک‌های آمریکا و اسرائیل بود. «مرتضی نوریانی» هم از اعضای اصلی این کلوب بود که ثروت های کلانی را که طی سالها از مردم ایران غارت کرده بودند به حساب های خود درخارج کشور واریز می نمودند.

۱

 

 

  کد مطلب: 3492