امروز  یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


بحث و جدل رسانه ای عبداللهی و بیگی/

نماینده اهر و هریس آیا باز هم تکذیب خواهد کرد؟!
15 اردیبهشت 1397
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
نماینده تبریز دوباره خبر از جدایی هریس از حوزه انتخابیه اهر و هریس و الحاق هوراند به اهر داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا به نقل از تبریز من، این از عجایب روزگار است که نماینده اهر و هریس عضو کمیسیون شوراهاست اما این نماینده تبریز است که از جزئیات طرح نمایندگان (در کمیسیون شوراها) برای تفکیک حوزه انتخابیه اهر و هریس خبر می دهد و نماینده این حوزه فقط تکذیب می کند!!

۲۸ فروردین ماه ۹۷ احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها به صراحت گفت:
بر اساس طرح مصوب کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، حوزه انتخابیه اهر از هریس جدا شده و با الحاق حوزه انتخابیه هوراند، شهرستان‌های اهر و هوراند مشترکاً دارای یک نماینده خواهند بود.

دو روز بعد از این مصاحبه نماینده اهر و هریس گفت:
هیچ مصوبه ای درخصوص تغییر حوزه های انتخابیه شهرهای مختلف آذربایجانشرقی انجام نشده است.

اما ۸ اردیبهشت احمدعلیرضا بیگی ادعای خود را مجدداً تکرار کرد و این بار گفت:
کارگروه متولی بررسی این طرح مسئله توزیع تعداد نمایندگان را به پایان رسانده و پس از بررسی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به صحن مجلس شورای اسلامی می‌آید.
وی با بیان اینکه حوزه هریس از اهر جدا شده و به تبریز اضافه می‌شود، افزود: شهرستان اهر نیز با شهرستان هوراند یک نماینده در مجلس خواهند داشت.

باید دید عبدالهی اینبار به گفته های بیگی چه واکنشی نشان می دهد!

عبدالهی همچنین قبلاً وعده داده که نوار مذاکرات کمیسیون شوراها را منتشر خواهد کرد تا کسانی که می گویند او درخصوص تفکیک حوزه انتخابیه اهر و هریس سکوت کرده خجل شوند.

  کد مطلب: 29247