امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


عضو شورای اسلامی شهر هریس:

چرا شهرستان هریس جایگاهی در تبریز۲۰۱۸ ندارد
9 بهمن 1396
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
فرزانه با انتقاد از اینکه در برنامه تبریز 2018 هیچ جایگاهی برای هریس درنظر نگرفته اند گفت: ما خواهان توجه به این موضوع دربحث گردشگری هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا ، در جلسه کمیسیون فرهنگی ؛ اجتماعی وگردشگری شورای اسلامی که رئیس شورای شهر ونائب رئیس شورا وشهردار هریس واعضای کمیسیون حضورداشتند محرم فرزانه به عنوان رئیس کمیسیون ضمن عرض خیرمقدم به حضار گرامی، کارکمیسیون را با توجه به نام آن که حوزه اجتماعی ؛ فرهنگی وگردشگری را شامل می شود گسترده وخطیر خواند وگفت: غیر از افرادی که دعوت به همکاری افتخاری شده اند وبعد ازطی سلسله مراتب –  توسط اعضای شورا- دراینجا حضور یافته اندقطعا” دیگر افراد صاحب نظر وتوانمند درسطح شهر وجود دارند اما امکانات محدودشورا وشهرداری اجازه استفاده حضوری ازآنان را سلب کرده است فلذا به مناسبت ؛هریک از این افراد درفواصل مختلف زمانی میتوانند با هماهنگی میهمان ما باشند.
محرم فرزانه درادامه به عدم اطلاع رسانی تعطیلی مدارس در روز جاری(یکشنبه هشتم بهمن ۹۶) اشاره کرد وضمن انتقاد ازاین موضوع گفت: خانواده ها ناراحت ازاین موضوع هستند وهمه باید در تامین رضایت وامنیت خاطر شهروندان تلاش کنند.

محرم فرزانه با اخذ نظر حاضرین درجلسه گفت: آن زمان که بنده درتبریز گفتم واخیرا این را به نماینده مجلس آقای عبدالهی یادآور شدم و هنوز بحث  ۲۰۱۸ تبریز مطرح نبود ولی من داد زدم که ما باید پدیده ۲۰۱۸ گردشگری استان باشیم. باکمال تاسف برخی والیان ومسئولین وخودمانی ها همگام نشدند وهمکاری باما نکردند وامروز می بینیم که در ۲۰۱۸ تبریز هیچ جایگاهی برای هریس درنظر نگرفته اند فلذا ما خواهان توجه به این موضوع دربحث گردشگری هستیم.
درحوزه اجتماعی هم پیشنهاد شد  مهدی دعاگویی به عنوان عضو کمیسیون ؛ مسئول مرکز فروش مطبوعات وفعالترین رسانه ای مکتوب مقدمات چاپ ویژه نامه ایی را فراهم آورد وهمه اعضا از شهردار وشورا ومسئولین محلی خواستار حمایت از نامبرده برای تحقق امر یاد شده هستند.

درحوزه فرهنگی مقررشد از هرکسی که در معرفی وثبت آثار مشاهیر شهرستان با اولویت معرفی ثبت آثار مرحوم هجری گام بردارد حمایت کافی و وافی به عمل آیدودراین مورد اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وشورا وشهرداری در صف اول قرار دارند وحتما” بایستی اقدامات شایسته وبایسته را به ظهور برسانند.

در ادامه ارائه دیدگاههای اعضا مطرح شد ودر نهایت رئیس کمیسیون بیان داشت: امیدوارم تا عید امسال بنده به عنوان نماینده مردم رفتن برخی مسئولین خود رای وکم کار رابه اهالی تبریک بگویم چرا که با تاریخ هریس بیشتر از هر کسی من آشنایم وافرادی اینچنین متحجر وعقده ایی بلاهای جبران ناپذیری  سر ما آورده اند.
جلسه امروز کمیسیون دو پیشنهاد دیگر داشت که مورد موافقت هم قرار گرفت.  وحید واعظی به عنوان مسئول راه اندازی کانال یا گروه تلگرامی  کمیسیون برگزیده شد ومقرر گردید جوانان تحصیل کرده وخدوم دیگر اورا دراین امریاری برسانند.همچنین بعد ازاین جلسات کمیسیون بعد از وقت اداری برگزار خواهدشد.

  کد مطلب: 28726