- پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا - http://herisepoya.ir -

تلف شدن ۴ گاو در زیر آوار /تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا [1] ، به علت ریزش ناگهانی یک واحد نگهداری دام در روستای نمرور هریس، ۴ راس گاو شیری تلف شدند.

محل نگهداری دام ها دارای بافت فرسوده و قدیمی بوده است و بارش چند مرحله برف در شهرستان هریس در چند روز گذشته موجب نفوذ آب در پی و دیوار ساختمان می شود که در نهایت به ریزش یکبار آن منجر می شود.

 

[2] [3] [4] [5]