امروز  یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


تخریب اموال عمومی قدر نشناسی و بی توجهی به بیت المال/ شکستن چراغ های شهرداری ضربه به بیت المال است
6 دی 1396
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
در روزهای اخیر وقتی از داخل شهر عبور می کردیم شاهد شکستگی برخی از چراغ های نصب شده در بلوار ها بودیم، چهره بدی داشتند گویا برخی از افراد بی فرهنگ آنها را با سنگ شکسته و خسارتی به اموال دولتی وارد کرده بودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا ،   در روزهای اخیر که شورا و شهرداری با کمک خدمات شهری دستی به زیبایی چهره شهر با تعویض و تعمیر چراغهای معابرعمومی زده بودند. ناگهان وقتی از داخل شهر عبور می کردیم شاهد شکستگی برخی از چراغ های نصب شده در بلوار ها بودیم، چهره بدی داشتند گویا برخی از افراد بی فرهنگ  آنها را با سنگ شکسته و خسارتی به اموال دولتی وارد کرده بودند. قبل از فرا رسیدن شب چله سال۹۶ شهرداری هریس در تکاپو بود تا به نحوی چهره شهر را برای میهمانان و بخصوص شهروندان زیبا کند، در همین راستا به لکه گیری  در میادین و بلوار ها پرداخت و چراغ های رنگی ای در همین اماکن نصب کرد تا در شب نمای خاصی به شهر دهند، این حرکات  ناخوشایند با تعویض چراغ ها توسط عوامل شهرداری جبران شد، اما برای پدیدار نشدن دوباره این حرکات، بایستی فرهنگ سازی شود و به فرزندان خود بیاموزیم تا به اموال و تجهیزات دیگران بخصوص بیت المال ضربه وارد نکنند.

بی شک هر اقدامی که شهرداریها  انجام می دهند برای زیبا سازی آن شهر و استفاده بهینه مردم از آن امکانات و اقدامات انجام شده می باشد، تخریب اموال عمومی و امکانات شهری از جمله معضلاتی است که ضمن ایجاد مشکلات عمده در مدیرت شهری و وارد کردن خسارت به دولت و اموال عمومی، همواره یکی از دغدغه های مدیران شهری است.

توجه و دقت به این موضوع لازم است که تخریب اموال عمومی از جمله منکرات اقتصادی محسوب میشود. دین اسلام حفظ اموال دیگران و اموال عمومی را امری ضروری و پر اهمیت دانسته و کسانی را که به این مساله اهمیت ندهند، نکوهش کرده وبه عذاب اخروی وعده داده است. تخریب اموال عمومی باعث خسارات اجتماعی و اقتصادی فراوانی می‌شود و برای حیات فردی و اجتماعی آثار مخربی در پی دارد.

اموال عمومی دایره وسیعی دارد و شامل همه اموال ملی که مردم به شکلی با آن در ارتباط اند نیز میشود.

قبل از همه این موارد این ما هستیم که در این شهر روزگار میگذرانیم و هرچه که باشد وطن محسوب میشود، پس بیاییم عموما خود حافظ و نگهدار اموال عمومی باشیم ، قبل از اینکه برچسبی بنام بی فرهنگی روی دوش مردم بافرهنگ و عزیز شهر چسبیده باشد

  کد مطلب: 28429