امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


عدالت باید مردمی شود تا نجومی بگیران بی تعهد و سلبریتی های بی تفاوت و رانت ها رو به افول بگذارند
25 آبان 1396
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
قطعا اگر عدالت، مردمی شود یعنی پذیرش ، تحقق و اجرای عدالت توسط مردم انجام شود می توان امید داشت در چنین جامعه ای نجومی بگیران بی تعهد ، سلبریتی های بی تفاوت ، دادگستری های شلوغ ، زد و خورد های اجتماعی ، رانت های اقتصادی و سیاسی و ... رو به افول بگذارند

عدالت همان که به تعبیر امام علی (ع) در مقام سخن بس گسترده و در مقام عمل چقدر تنگ است ، از مهمترین مشخصات ذکر شده برای دولت مهدوی است.به نظر می رسد می توان عدالت را ، هم از موضع عمومی و همه از موضع مسؤولان امر بررسی نمود .

اینکه در جامعه ظلم وجود دارد ، اینکه ارگانهای مسئول نسبت به این امر آنچنان که باید و شاید تعهد ندارند ، اینکه مردم از به بی عدالتی در ساختارهای جامعه گله مند هستند تردیدی نیست اما آنچه منظور نگارنده است ، میزان مقبولیت و ارزش گذاری عدالت در بین مردم است .

شاید کسی را پیدا نکنیم که در یک نظر سنجی نسبت به تحقق عدالت در جامعه ابراز ناراحتی نماید اما اینکه ما در مقام عمل چقدر نسبت به تحقق عدالت رضایت داشته باشیم خود امری است مهم.

حقیر معتقد است کنش اجتماعی در برابر امر عدالت ، علاوه بر رفتار مسؤولان به ساختارهای فرهنگی ارزشی جامعه نیز مربوط است .

اینکه در موضع ارزش گذاری ، یک بازیگر سینما مهم تر از پاکبان شهرداری باشد ، اینکه ما حقوق یکدیگر را رعایت نکنیم ، اینکه داشتن ثروت های نجومی در بین مردم مطلوبیت داشته باشد و … همه و همه نشان از نقص در نظام ارزش گذاری مردمی است . با این مقیاس می توان گفت عدالت با آنکه در مقام سخن ، از مقبولیت بالایی برخوردار است در مقام عمل کمترین توجه را از سوی مردم داراست ، لذا عدالت فعلا بین خود مردم موضوعی است مزاحم .

قطعا اگر عدالت، مردمی شود یعنی پذیرش ، تحقق و اجرای عدالت توسط مردم انجام شود می توان امید داشت در چنین جامعه ای نجومی بگیران بی تعهد ، سلبریتی های بی تفاوت ، دادگستری های شلوغ ، زد و خورد های اجتماعی ، رانت های اقتصادی و سیاسی و … رو به افول بگذارند .

در عدالت مردم محور است که دولت مجبور به تحقق عدالت می شود  و این مردمی شدن به بخشنامه و ابلاغ سیاست های آنچنانی نیست ، نقش نخبگان فرهنگی و مذهبی در این خصوص انکار ناپذیر است .

  کد مطلب: 28166