امروز  دوشنبه۲۸ خرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


روشن دل تبریزی که نخبه تقویمی شد!
1 شهریور 1396
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
محمد اظهار می کند: تقویم ذهنی دارم و شانسی هم نمی گویم چون احتمال خطا در شانسی گفتن وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا  به نقل از ائل، نامش محمد اسدپور است و معروف به نخبه تقویمی در شهرمان، تبریز.

سراغ محصلی را می گیریم که مانند همه به مدرسه می رود و خوب هم درس می خواند.

در محله و مدرسه محمد را نخبه تقویم می شناسند.

پدرش می گوید ما از اول می دیدیم که آقا محمد بسیار زرنگ و تیزهوش است و با وجود اینکه روشن دل است، احساسات بیرونی که برایش دیده نمی شوند را به خوبی تشخیص می دهد.

مادر از تعجب همه، از اهالی خانواده تا محله و مدرسه می گوید که همه از این تیزهوشی و استعداد محمد شگفت زده اند.

محمد اظهار می کند: تقویم ذهنی دارم و شانسی هم نمی گویم چون احتمال خطا در شانسی گفتن وجود دارد.

هم اینک آقا محمد تبدیل به سوژه شده است و دوستان و هم کلاسی هایش مدام از وی سوالات تقویمی می پرسند و البته سیر هم نمی شوند!

تعداد نخبه های تقویمی در دنیا اندک است، سزاوار است، مسوولین آموزشی حمایت های مادی و معنوی خود را از محمد اسدپور دریغ نکنند تا نوید تبدیل به نخبه علمی و دانشمند را به خود بدهیم.

  کد مطلب: 27990