امروز  جمعه۴ خرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


اسامی پذیرفته شدگان نهایی طرح سرباز معلم
4 خرداد 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
اسامی پذیرفته شدگان نهایی طرح سرباز معلم اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا  به نقل از سایت آموزش و پرورش، پیرو اطلاعیه مورخ ۲۰/۰۲/۹۴ مندرج در سایت اداره کل بدین وسیله نتایج نهایی جذب معلم وظیفه سال ۱۳۹۴ به شرح فهرست پیوست اعلام و توجه داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد :

  • تعدادی از داوطلبانی که در اطلاعیه مورخ ۲۰/۲/۹۴ در اولویت قبولی اصلی قرار گرفته بودند به علت عدم موافقت هسته گزینش استان یا انصراف داوطلب از پذیرش به عنوان معلم وظیفه ، در فهرست نهایی پذیرفته شدگان قرار ندارند و به جایگزینی آنان داوطلبان ذخیره در فهرست پذیرش نهایی درج و اسامی قبول شدگان قطعی در مورخ ۳۰/۲/۹۴ جهت صدور آماده به خدمت به تاریخ ۱/۴/۹۴ از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ، به وزارت آموزش و پرورش ارسال شده است . شایسته است چنین داوطلبانی از مورخ ۶/۳/۹۴ به بعد با مراجعه به محل ثبت نام خود ، نسبت به ارایه رسید مدارک و دریافت اصل برگه اعزام به خدمت اقدام و در تاریخ اعزام مربوطه خویش به صورت عادی به خدمت سربازی اعزام گردند در غیر این صورت این اداره کل در قبال غیبت آنان مسئولیتی نمی پذیرد .

توجه : داوطلبانی که در مرحله امتیازی براساس اطلاعیه مورخ ۲۰/۲/۹۴ در اولویت قبول اصلی قرار گرفته اند ولی هسته گزینش استان با اشتغال سرباز معلمی آنان موافقت ننموده است ، نظر به محدودیت زمانی ارسال اسامی پذیرفته شدگان نهایی به وزارت متبوع و ستاد کل نیروهای مسلح (۳۰/۲/۹۴) ، حتی در صورت تغییر نظریه گزینش در مرحله تجدید نظر ، به عنوان معلم وظیفه قابل پذیرش نخواهند بود و بایستی در موعد قانونی به خدمت نظام وظیفه اعزام گردند .

  • داوطلبان ذخیره ای که در اولویت نهایی پذیرش قرار نگرفته اند و نیز سایر داوطلبانی که در فهرست پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفته اند ، از مورخ ۶/۳/۹۴ به بعد با مراجعه به محل ثبت نام خود ، نسبت به ارایه رسید مدارک و دریافت اصل برگه اعزام به خدمت اقدام و در تاریخ اعزام مربوطه خویش به صورت عادی به خدمت سربازی اعزام گردند در غیر این صورت این اداره کل در قبال غیبت آنان مسئولیتی نمی پذیرد .
  • پذیرفته شدگان نهایی منتظر برگ اعزام جدید به تاریخ اعزام ۱/۴/۱۳۹۴ خواهند بود که به نشانی محل سکونت آنان ارسال خواهد شد . چنانچه تا مورخ ۲۵/۳/۹۴ برگه آماده به خدمت جدید به نشانی محل سکونت پذیرفته شدگان نهایی واصل نگردد مراتب را جهت پیگیری به کارشناسی استخدام از طریق شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۴۸۰۶۷ اعلام نمایند .

توجه مهم : چنانچه مدرک تحصیلی و شماره ملی هر یک از پذیرفته شدگان نهایی اشتباه درج شده است در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۰۴۱۳۵۵۴۸۰۶۷ اعلام گردد .

 

  کد مطلب: 2558