امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


اگه امریکا بیاد !
20 اردیبهشت 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
گه کسی بگه امریکا بیاد ایران، وضع بهتره حتماً معلوم میشه خره! از خَرم خرتره! من نمیخوام بگم من انقلابی شیش دنگما ! من معتقدم! من معتقدم! اما عُقَلایی حرف میزنم.
  کد مطلب: 1916