امروز  یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


وب سایت «کردکوی نیوز» نوشت:

اثرات منفی و مثبت فضای مجازی!
20 اردیبهشت 1394
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
دنیای واقعی، دنیای تقابل روح و جسم آدم ها با یک دیگر است .اما مشکلات جامعه باعث شده ادم ها از هم فاصله گرفته و ارتباط در دنیای واقعی به حداقل خود برسد ...
  کد مطلب: 1915