امروز  پنج شنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۷
لوگوی سایت

پایگاه خبری هریس پویا


مراحل تصویری پخت خیتاب در شهرستان هریس
24 تیر 1395
Print This Post Print This Post . نظر . نظر
خیتاب نوعی نان سنتی مغزدار است که مردم به طبیعت رفته و سبزی کوهی مخصوص این نوع خوراکی را جمع آوری می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا، 

 

۱ (۱) ۱ (۳) ۱ (۴) ۱ (۱۲) ۱ (۱۴) ۱ (۱۶) ۱ (۱۹) ۱ (۴۰) ۱ (۴۵) ۱ (۴۶) ۱ (۴۷) ۱ (۵۰) ۱ (۵۲) ۱ (۷۲) ۱ (۷۴) ۱ (۷۵) ۱ (۷۷) ۱ (۸۵) ۱ (۸۷) ۱ (۹۲) ۱ (۱۱۰) ۱ (۱۰۲) ۱ (۱۲۷)

  کد مطلب: 19004